Mê Kông - Thu Thân Thương

Mê Kông - Thu Thân Thương

HinhBanhTrungThu

Mê Kông - Thu Thân Thương

Tết Trung thu nữa lại về

Mê Kông sắm sửa bánh, đèn cùng vui

Sẻ chia nhau những ngọt bùi

Thắm tình đồng nghiệp, tiếng cười rộn vang

Lồng đèn xanh đỏ tím vàng

Công đoàn cố gắng gửi sang tấm lòng

Gia đình là chốn ngóng trông

Công ty là chốn thắm nồng tình thân.

- Biện Thị Giang -

HinhTrungThu

HinhTrungThu