Phát triển dự án & đấu thầu

I. Phát triển dự án

MTCC giúp khách hàng xác định thận trọng các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt với các lĩnh vực được quan tâm hàng đầu bởi các nhà đầu tư trong và ngoài nước. MTCC hỗ trợ khách hàng làm việc với đối tác trong nước, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan và các tổ chức tài trợ,… để thiết kế, phát triển và đạt được phê duyệt, chấp thuận.

Dự án thuộc lĩnh vực /ngành nghề: điện, viễn thông, điện tử, đường bộ, sân bay, đường sắt, sản xuất,:kêu gọi đấu thầu quốc tế hoặc liên doanh với chính quyền địa phương/ doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty tư nhân, dự án BOT hay BOO,…

II.
Đấu thầu

MTCC cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong toàn bộ quá trình tham gia đấu thầu, đàm phán và ký kết HĐ cho các dự án trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là cho các dự án hạ tầng.

gói Basic: Basic Tender

gói Comprehensive: Comprehensive Tender