Chung Tay Vì Một Hành Tinh Xanh

CHUNG TAY VÌ MỘT HÀNH TINH XANH

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển 08 năm qua, MTCC luôn đề cao tinh thần cùng chung tay vì sự phát triển cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước thông qua các hoạt động thiết thực có ích cho xã hội như: Hỗ trợ kinh phí xây cầu đường; trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; trồng cây xanh...và nhiều tài trợ ý nghĩa khác.

Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường… Những thách thức này đòi hỏi phải có sự thay đổi nhận thức về mô hình phát triển nhằm giảm thiểu những tác động lên môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Chính trong bối cảnh cuộc đấu tranh chống thiên tai, cuộc chiến đối phó với sự biến đổi của khí hậu hiện nay, chúng ta càng thấy giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự tác động của con người đối với thiên nhiên. Hưởng ứng phong trào: “ "Vì lợi ích mười năm trồng câyVì lợi ích trăm năm trồng người" của Người, MTCC đã thực hiện nhiều dự án trồng cây bóng mát.

a

MTCC mong muốn góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa, duy trì ổn định xã hội trên cơ sở sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên tăng cường điều kiện sống và phúc lợi cho người dân.

b